Puppies born
News 2019-04-07.


 

Guestbook

Vi har tillstånd enl 16§ djurskyddslagen.

Carina & Ulf Gustavsson
Hulta Svedjorna
511 99 Sätila

Mob 0733 907672
Mail


© Swed snowsaver's kennel 2005-2016